Kontakt telefon: 069.79.60.79
Upišite naziv ili deo naziva

Kako preneti svoj broj kod drugog operatera

Sve veći broj korisnika mobilnih mreža od 01 jula 2011 godine u Srbiji prelaze od jednog mobilnog operatera kod drugog sa tim uslovom da zadrže svoj sopstveni dosadašnji broj. Do 29 februara 2012 godine to je učinilo 48.466 korisnika.Evo ukratko uputstvo i šta treba da znate pre odluke da prenesete broj kod drugog operatera.Postupak samog prenosa počinje podnošenjem zahteva za prenos broja kod novog operatera. Ovim zahtevom korisnik automatski raskida ugovor sa svojim dosadašnjim operaterom te u najkraćem roku bude isključen iz mreže. Prilikom prenosa korisnik ne može da prenese i usluge koje je imao kod prethodnog operatera, kao npr. tarifni profil, besplatne minute, preostali kredit i td. Prenos kod novog mobilnog operatera mogu da urade i prepaid korisnici ali pre prenosa kod novog operatera moraju da registruju broj, tj. da na licu mesta daju na uvid ličnu kartu ili neki drugi indetifikacioni dokument te pokažu svoju SIM karticu i PUK broj.Zahtev za prenos broja podnosi se lično u najbližoj poslovnici ili prestavništvu operatera kod koga se prenosi broj, ceo postupak traje oko 24 sata a košta 200 dinara i plaća se prilikom potpisivanja ugovora nakon odobravanja od strane operatera da je postupak u potpunosti završen. Posle promene, korisnik naredna tri meseca ne može da ponovo izvrši promenu.Naravno moguće je i da operater koji je dao broj odbije zahtev za prenos ukoliko:* zahtev za prenos podnelo neovlašćeno lice* zahtev je netačan ili nepotpun* neregistrovan prepaid pretplatnik* utvrđeno da na broju postoje dugovanja kod operatera čiji je broj* broj je već pokusan biti prenet u prethodna tri meseca* broj je ukraden, nepostojeći ili isključen* prenos broja koji je bio u grupi sa više korisnika